9. aug 2016
i Livadi ligger spisesteder side om side langs vejen.